کد خبر : 4494

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ زمان : ۸:۱۴

بیایید مثبت بیاندیشیم

کاملاً واضح است که یک انسان عاقل برای برداشت گوجه فرنگی، دانه گوجه می‌کارد نه هویج!! بنابراین برای رسیدن به بالا نباید بذر افکار منفی کاشت. دانه هایی که ما در فکرمان می‌کاریمهمان افکارمان هستند که مثبت باشند یا نفی! هیچ فکر کرده اید چندبار در روز از لغات جملاتی استفاده می‌کنیم که ما را […]

کاملاً واضح است که یک انسان عاقل برای برداشت گوجه فرنگی، دانه گوجه می‌کارد نه هویج!! بنابراین برای رسیدن به بالا نباید بذر افکار منفی کاشت. دانه هایی که ما در فکرمان می‌کاریمهمان افکارمان هستند که مثبت باشند یا نفی! هیچ فکر کرده اید چندبار در روز از لغات جملاتی استفاده می‌کنیم که ما را پایین می‌آوردند یا عقب نگه می‌دارند؟ من اصلا از ریاضی سر در نمی‌اورم. همه از من بدشان می‌اید. هیچ کاری را نمی‌توانم درست انجام دهم. همه این افکار دانه هایی هستند که در درون تان رشد می‌کنند و بر روی شخصیت آینده شما تأثیر می‌گذارند.

به فرزندانتان یاد دهید از خودشان به خوبی صحبت کنند. تکه کاغذهای کوچکی بردارید و روی هرکدام جنبه های مثبت خود را یادداشت کنید. هر روز باید حداقل ۵ نکته یادداشت کنید. سپس یادداشتهایتان را در حفره ای خاک کنید. در همان محل گیاه یا دانه ای بکارید تا بر روی کاغذ دفن شده سبز شود. با دیدن آن به یاد قابلیتهای خود خواهید افتاد.

ارسال دیدگاه