کد خبر : 4550

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ زمان : ۷:۱۸

بودجه اصطبل شاهنشاهی

موزه اسناد پهلوی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد شامل آلبوم عکس‌ها، مکاتبات دربار و اشیای بجا مانده از پهلوی اول و دوم است. ساختمان این موزه پیش از این محل استقرار گارد جاویدان شاهنشاهی بوده است.

موزه اسناد پهلوی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد شامل آلبوم عکس‌ها، مکاتبات دربار و اشیای بجا مانده از پهلوی اول و دوم است. ساختمان این موزه پیش از این محل استقرار گارد جاویدان شاهنشاهی بوده است.

895566 139 بودجه اصطبل شاهنشاهی

ارسال دیدگاه