کد خبر : 4912

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ زمان : ۹:۴۲

برای زندگی‌ام نگران و بی قرار هستم

سؤال : مردی ۵۰ ساله هستم. از لحاظ وضعیت اقتصادی در سطح مطلوبی نیستم. به دلیل براورده نکردن احتیاجات خانواده دچار ضعف شده ام. نگران و بی قرار هستم. گاهی اوقات با رفتارهایم اطرافیان را ناراحت می‌کنم. در ارتباط برقرار کردن با فرزندانم نیز دچار مشکل شده ام. لطفاً مرا راهنمایی کنید. محمد ب از […]

سؤال :

مردی ۵۰ ساله هستم. از لحاظ وضعیت اقتصادی در سطح مطلوبی نیستم. به دلیل براورده نکردن احتیاجات خانواده دچار ضعف شده ام. نگران و بی قرار هستم. گاهی اوقات با رفتارهایم اطرافیان را ناراحت می‌کنم. در ارتباط برقرار کردن با فرزندانم نیز دچار مشکل شده ام. لطفاً مرا راهنمایی کنید.

محمد ب از کرمانشاه

 

جواب :

شراط اقتصادی تأثیر مستقیمی بر روی نحوه زندگی و رفتار انسانها دارد. در شرایط اقتصادی نامطلوب همه انسانها باید فشار روانی را تحمل کنند و در نتیجه رفتار مناسبی نخواهندداشت. اگر این فشار روانی و اضطراب مدتی طولاتی در زندگی فرد حضور داشته باشد، آن‌گاه اثرهای زیان‌بارش شدیدتر می‌شود. بنابراین هرچه زودتر باید خود را از این وضعیت و شرایط استرس‌زا رها کنید. بهتر است با خانواده خود مخصوصاً همسرتان صادقانه گفتگو کنید و احساس خود را بیان کنید و از او کمک بخواهید. امروزه بسیاری از خانواده ها با کمک همه اعضای خانواده قادر به برطرف کردن نیازهای اقتصادی خود هستند و کارکردن یک نفر به تنهایی پاسخگوی نیازهای همه خانواده نیست. در واقع برای حل مشکل به همکاری تک تک افرادخانواده نیاز است. پس آنها را در جریان گذاشته و از کمکهای فکری و فیزیکی سایرین بهره مند شوید.

ارسال دیدگاه