کد خبر : 1929

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ زمان : ۷:۰۰

با خمس و حساب سال آشنا هستید؟

با خمس و حساب سال آشنا هستید؟ چه بسیار افرادی که با واژه خمس و حساب سال آشنا نیستند و نمی‌دانند که از واجبات تکلیفی آنان داشتن حساب سال و پرداخت سهمین شریفین به منظور تقویت اسلام به مرجع تقلیدشان است و بعضاً دیده می‌شود هنگام حج تازه به فکر پاک کردن مال خود هستند […]

f1101eae f656 4f2c 9a8f b738220edde1 با خمس و حساب سال آشنا هستید؟

با خمس و حساب سال آشنا هستید؟

چه بسیار افرادی که با واژه خمس و حساب سال آشنا نیستند و نمی‌دانند که از واجبات تکلیفی آنان داشتن حساب سال و پرداخت سهمین شریفین به منظور تقویت اسلام به مرجع تقلیدشان است و بعضاً دیده می‌شود هنگام حج تازه به فکر پاک کردن مال خود هستند که با حسابرسی مختصر می‌خواهند تمام کاسبی یا کارمندی خود را به یکباره پاک کنند. ممکن است افراد درآمد اندکی داشته باشند اما ضروری است که یک وقت از سال را به عنوان حساب سال در نظر بگیرند، آنگاه که آن وقت رسید و مالی تهیه کردند که از مخارج سال خود و عیالاتشان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد و در غیر این صورت از پرداخت سهمین معاف هستند.

 

خمس مال حلال مخلوط به حرام چگونه است؟

اگر مال حلال انسان با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود. ولی اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن بقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع اذن بگیرد و چنانچه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، بنابر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.

ارسال دیدگاه