کد خبر : 2567

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ زمان : ۷:۰۰

بازار ماسوله

این بازار یکی از شاخصه های شهری ماسوله است که قلب شهر به حساب می‌آید. این بازار در چهار سطح مستقل از هم شکل گرفته که مغازه های سطح پایینی یک طبقه و مغازه های سطح بالایی دو طبقه هستند. از این بازار می‌توانید کلی صنایع دستی و لوازم سنتی قشنگ تهیه کنید.     […]

این بازار یکی از شاخصه های شهری ماسوله است که قلب شهر به حساب می‌آید. این بازار در چهار سطح مستقل از هم شکل گرفته که مغازه های سطح پایینی یک طبقه و مغازه های سطح بالایی دو طبقه هستند. از این بازار می‌توانید کلی صنایع دستی و لوازم سنتی قشنگ تهیه کنید.

2 large1 بازار ماسوله

 

3 large1 بازار ماسوله

 

5 large1 بازار ماسوله

 

6 large1 بازار ماسوله

 

8 large2 بازار ماسوله

 

9 large بازار ماسوله

 

10 large بازار ماسوله

 

11 large بازار ماسوله

 

ارسال دیدگاه