کد خبر : 5641

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ زمان : ۶:۵۹

این چیزی نیست که سفارش داده بودم

چیزهای خاصی در زندگی وجود دارند که نمی‌توان از آنها فرار کرد و حتی نمی‌توان آنها را با چیزهای دیگر عوض کرد. همانطور که یک مرد اهل رومانی درس عبرتی گرفت. آن پدر سرخورده و مأیوس ابتدا سعی داشت پرستاران زایشگاه را توسط رشه دادن وادار کند که دختر تازه متولد شده اش را با […]

چیزهای خاصی در زندگی وجود دارند که نمی‌توان از آنها فرار کرد و حتی نمی‌توان آنها را با چیزهای دیگر عوض کرد. همانطور که یک مرد اهل رومانی درس عبرتی گرفت.

آن پدر سرخورده و مأیوس ابتدا سعی داشت پرستاران زایشگاه را توسط رشه دادن وادار کند که دختر تازه متولد شده اش را با یک نوزاد پسر عوض کنند. آن مرد معتقد بود که همیشه خواهان داشتن یک پسر بوده چراکه دخترها به مراتب پرخرج تر و پرهزینه تر هستند.

زمانی که مرد به جواب منفی پرستاران مواجه شد از بردن زن و دختر تازه متولد شده اش به خانه سر باز زد.

ارسال دیدگاه