کد خبر : 23434

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ زمان : ۶:۴۴

این نظرسنجی جواب نداد

سازمان خوار و بار جهانی وابسته به سازمان ملل متحد درباره وضعیت تغذیه مردم در سراسر جهان، انجام یک نظرسنجی گسترده را که مشتمل بر یک سؤال بازپاسخ بود، طراحی کرد. در این نظرسنجی قرار بود مردمان قاره های گوناگون جهان به پرسش زیر پاسخ دهند: لطفاً خواهشمند است نظر خود را درباره کمبود غذا […]

سازمان خوار و بار جهانی وابسته به سازمان ملل متحد درباره وضعیت تغذیه مردم در سراسر جهان، انجام یک نظرسنجی گسترده را که مشتمل بر یک سؤال بازپاسخ بود، طراحی کرد. در این نظرسنجی قرار بود مردمان قاره های گوناگون جهان به پرسش زیر پاسخ دهند:

لطفاً خواهشمند است نظر خود را درباره کمبود غذا در میان مردم سایر نقاط جهان بیان کنید.

این نظرسنجی به اجرا گذاشته شد؛ ولی به طور کامل جواب نداد، چراکه:

– مردم آفریقا اصلاً چیزی درباره غذا نمی‌دانستند.

– مردم اروپای شرقی و روسیه و اقمار شوروی سابق، اصلاً چیزی درباره نظر خود نمی‌دانستند و نمی‌توانستند نظر خود را درباره این سؤال بیان کنند.

– مردم اروپا با مقوله ای به نام کمبود غذا آشنا نبودند.

– مردم آمریکای لاتین با واژه ای مانند خواهشمند است ناآشنا بودند.

– و در نهایت مردم آمریکا اصلاً مکانهایی به نام سایر نقاط جهان را نمی شناختند.

ارسال دیدگاه