کد خبر : 4095

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ زمان : ۹:۰۷

این عکس پس از سی و یک سال منتشر شد

  شب عملیات رمضان پشت میدان مین، رزمنده های زمین گیر می شوند از ۱۵۰ نفر بیست نفر داوطلب می شوند با گذشتن از میدان مین راه را برای عبور بقیه باز شود. بیست نفر نوبتی روی زمین غلت می زنند تا راه باز شود… این عکس صبح همان شب است… اینها که در این […]

 این عکس پس از سی و یک سال منتشر شد

 

شب عملیات رمضان پشت میدان مین، رزمنده های زمین گیر می شوند از ۱۵۰ نفر بیست نفر داوطلب می شوند با گذشتن از میدان مین راه را برای عبور بقیه باز شود. بیست نفر نوبتی روی زمین غلت می زنند تا راه باز شود… این عکس صبح همان شب است…

اینها که در این عکس اینگونه آرام خوابیده اند و اینگونه معصومانه سر را بر زمین گذشته اند، نه نان می خواهد نه نام ، نه چوب تکفیر به کسی زدند و نه منتی بر کسی گذاشتند جز آنکه نخواستند برگرده ما نقش تسمه ای بنشیند…. یادشان همیشه جاودان

این عکس شاید تلنگری باشد برای آنانی که یادشان رفته هشت سال چگونه گذشت و فقط برای نام و نشان خودشان پایشان راهر چه محکمتر بر خون اینان گذاشتند . و چه خوب شد که اینان رفتند و ۸۸ را ندیدند.

 

منبع: حامیان ولایت

ارسال دیدگاه