کد خبر : 531189

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ زمان : ۸:۰۳

این سه چیز را اصلاح کن

امام علی(ع) می فرمایند:اگر سه چیز را در زندگیتان اصلاح کنید, خداوند سه چیز دیگر را برای شما اصلاح می کند: ۱ – باطنت را اصلاح کن خداوند ظاهرت را اصلاح می کند و خوبی ات را سر زبانها می اندازد. ۲ – رابطه ات را با خدا اصلاح کن, خداوند رابطه ات را با مردم اصلاح می […]

مذهبی این سه چیز را اصلاح کن

امام علی(ع) می فرمایند:اگر سه چیز را در زندگیتان اصلاح کنید, خداوند سه چیز دیگر را برای شما اصلاح می کند:
۱ – باطنت را اصلاح کن خداوند ظاهرت را اصلاح می کند و خوبی ات را سر زبانها می اندازد.
۲ – رابطه ات را با خدا اصلاح کن, خداوند رابطه ات را با مردم اصلاح می کند و باعث احترام خلق به تو می شود.
۳ – آخرتت را اصلاح کن, خداوند امر دنیای تو را اصلاح میکند.
پی‌نوشت : خصال شیخ صدوق

ارسال دیدگاه