کد خبر : 23203

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ زمان : ۶:۴۹

انفجار در ذرت چگونه شکل می‌گیرد؟

شکارهای میکروسکوپی اگر چند سرخ پوست آمریکا شمالی که ۵۰۰۰ سال پیش می‌زیسته‌اند، دوباره زنده شوند، مسلماً در دنیای امروز خیلی احساس غربت می‌کنند. با وجود این، آنها حتی در ایران می‌توانند یک خوردنی آشنا پیدا کنند. این خوردنی همان چیزی است که ما بسیار مؤدبانه به آن می‌گوییم: پوفیل، و آمریکایی‌ها به آن می‌گویند: […]

شکارهای میکروسکوپی

اگر چند سرخ پوست آمریکا شمالی که ۵۰۰۰ سال پیش می‌زیسته‌اند، دوباره زنده شوند، مسلماً در دنیای امروز خیلی احساس غربت می‌کنند. با وجود این، آنها حتی در ایران می‌توانند یک خوردنی آشنا پیدا کنند. این خوردنی همان چیزی است که ما بسیار مؤدبانه به آن می‌گوییم: پوفیل، و آمریکایی‌ها به آن می‌گویند: پاپ کورن.

پاپ یعنی صدای انفجارمانند و کورن یعنی ذرت!

سنت درست کردن پاپ کورن از حدود ۵۰۰۰ سال پیش در بین سرخ پوستان آمریکا شمالی رواج یافت. در شروع سالهای ۱۹۰۰ میلادی ذرت به صورت ذرت کامل به فروش می‌رود و همین ذرت کامل روی آتش برشته می‌شد. امروزه در آمریکا شمالی سالیانه حدود ۱۰۰۰۰۰ تن رت برشته بسته بندی می‌شود و به فروش می‌رسد. یعنی به طور متوسط ۴ کاسه بزرگ برای هر نفر در سال!

دانه ذرت وقتی حرارت داده شود، به صورت ساختار پیچیده ای از نشاسته پف کرده در می‌آید. علت انفجار دانه ذرت به وجود یک ماده اولیه در آن است. آب!! در فرآیند پخته شدن دانه ذرت، آب موجود در آن نیز حرارت داده می‌شود. این آب بخار می‌شود و به حجم آن اضافه می‌گردد. این امر موجب پخته شدن ذرت مولکولهای نشاسته در اطرافش می شود. مولکولهایی که به طرف خارج از پوسته رانده می‌شوند، و وقتی بخار آب خارج شد، برای پرکردن فضاهای خالی تنها هوا است که باقی می‌ماند.

 

زهرا جعفری

ارسال دیدگاه