کد خبر : 2781

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ زمان : ۷:۰۰

انسان ها ذره ذره کرده های خود را می بیند؟!

به گزارش تازه های جهان و به نقل از افکارنیوز؛ «یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۀ خیرا یره و من یعمل مثقال ذرۀ شرا یره؛ در آن روز مردم پراکنده از قبرها بیرون می آیند تا حساب اعمالشان به آنان نشان داده شود. پس هرکس به وزن ذره ای کار خیر […]

به گزارش تازه های جهان و به نقل از افکارنیوز؛ «یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۀ خیرا یره و من یعمل مثقال ذرۀ شرا یره؛ در آن روز مردم پراکنده از قبرها بیرون می آیند تا حساب اعمالشان به آنان نشان داده شود. پس هرکس به وزن ذره ای کار خیر کرده باشد آن را می بیند؛ و هرکه به وزن ذره ای کار شر کرده باشد آن را می بیند.»(زلزال/۶-۸)

آیه ۳۰ سوره آل عمران نیز از آیاتی است که تجسم اعمال رابیان می کند. آری انسان در قیامت صورت باطنی اعمال خود را می بیند.
پیامبر(ص) در اندرزی به قیس بن عاصم فرمودند: ای قیس، تو را لاجرم همدمی است که با تو دفن می شود… و با او محشور می شوی و جز درباره ی او از تو بازخواست نمی شود… آن همدم کردار توست.

زکردار خود دم خوری برگزین
که در گور باشد تو را هم نشین
پس از مرگ آماده داریش پیش
به روزی که آید ندا آی پیش
اگر دل به چیزی ببندی مبند
به جز آنچه باشد خدا را پسند
پس و پیشِ مرگ تو را نیست کس
به جز کرده ات داد و فریاد رس
بشر پیش خویشان دمی میهمان
بود و آن گهی کوچد از این جهان

پی نوشت: آیه های زندگی،ص۳۲.

ارسال دیدگاه