کد خبر : 528302

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ زمان : ۱۲:۰۰

اندازه پاها مدت عمر شما را نشان می‌دهد

دانشمندان اطلاعات مربوط به ۳۴۰۰ مرد و زن فوت شده را جمع‌آوری و مطالعه کردند و رابطه مستقیمی بین سن و سایز پای بیماران را یافتند. به گفته جیم هاج استاد دانشگاه کمبریج، سایز بدن بیماران در عمر طولانی نقشی نداشته اما سایز پای آنها با مدت طول عمر آنها رابطه مستقیم را نشان می‌دهد. […]

دانشمندان اطلاعات مربوط به ۳۴۰۰ مرد و زن فوت شده را جمع‌آوری و مطالعه کردند و رابطه مستقیمی بین سن و سایز پای بیماران را یافتند. به گفته جیم هاج استاد دانشگاه کمبریج، سایز بدن بیماران در عمر طولانی نقشی نداشته اما سایز پای آنها با مدت طول عمر آنها رابطه مستقیم را نشان می‌دهد.
اگرچه علت این پدیده هنوز نامشخص است اما دانشمندان جدولی را تهیه کرده‌اند که بر اساس سایز پاها طول عمر مردان و زنان را نشان می‌دهد. توجه به این نکته مهم است از آنجا که پاهای کودکان در حال رشد است این جدول شامل آنها نمی‌شود.
زنان
سایز ۳۵ – ۶۴ تا ۶۹ سال
سایز ۳۶ – ۷۰ تا ۷۶ سال
سایز ۳۷- ۷۷ تا ۸۲ سال
سایز ۳۸- ۷۸ تا ۸۴ سال
سایز ۳۹- ۷۳ تا ۷۵ سال
سایز ۴۰- ۷۰ تا ۷۲ سال
سایز ۴۱- ۶۷ تا ۷۰ سال
سایز ۴۲- ۶۶ تا ۶۹ سال
مردان
سایز ۳۸- ۶۶ تا ۶۹ سال
سایز ۳۹- ۶۷ تا ۷۲ سال
سایز ۴۰- ۷۲ تا ۷۵ سال
سایز ۴۱- ۷۳ تا ۷۷ سال
سایز ۴۲- ۷۵ تا ۸۲ سال
سایز ۴۳- ۷۴ تا ۷۹ سال

ارسال دیدگاه