کد خبر : 2290

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ زمان : ۷:۰۰

اعداد در زبان انگلیسی

  اعداد را می توان به دو دسته اصلی تقسیم بندی کرد: اعداد اصلی Cardinal Numbers که همان اعداد معمولی هستند و اعداد ترتیبی Ordinal Numbers که ترتیب قرار گرفتن چیزی را در یک ردیف یا سـری نشان می دهد (مثلا “هفتم”).   Cardinal Numbers    اعداد اصلی ۰ zero, nought ۱ one ۲ two ۳ […]

آموزش اعداد در زبان انگلیسی اعداد در زبان انگلیسی

 

اعداد را می توان به دو دسته اصلی تقسیم بندی کرد: اعداد اصلی Cardinal Numbers که همان اعداد معمولی هستند و اعداد ترتیبی Ordinal Numbers که ترتیب قرار گرفتن چیزی را در یک ردیف یا سـری نشان می دهد (مثلا “هفتم”).

 

Cardinal Numbers    اعداد اصلی
۰ zero, nought
۱ one
۲ two
۳ three
۴ four
۵ five
۶ six
۷ seven
۸ eight
۹ nine
۱۰ ten
۱۱ eleven
۱۲ twelve
۱۳ thirteen
۱۴ fourteen
۱۵ fifteen
۱۶ sixteen
۱۷ seventeen
۱۸ eighteen
۱۹ nineteen
۲۰ twenty
۳۰ thirty
۴۰ forty
۵۰ fifty
۶۰ sixty
۷۰ seventy
۸۰ eighty
۹۰ ninety
۱۰۰ a hundred
(one hundred)
۱,۰۰۰ a thousand
۱۰,۰۰۰ ten thousand
۱۰۰,۰۰۰ a hundred thousand
۱,۰۰۰,۰۰۰ a million
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ a billion

 

Oardinal Numbers    اعداد ترتیبی
۱st first
۲nd second
۳rd third
۴th fourth
۵th fifth
۶th sixth
۷th seventh
۸th eighth
۹th ninth
۱۰th tenth
۱۱th eleventh
۱۲th twelfth
۱۳th thirteenth
۱۴th fourteenth
۱۵th fifteenth
۱۶th sixteenth
۱۷th seventeenth
۱۸th eighteenth
۱۹th nineteenth
۲۰th twentieth
۲۱st twenty-first
۲۲nd twenty-second
۲۳rd twenty-third
۲۴th twenty-fourth
۳۰th thirtieth
۳۱st thirty-first
۴۰th fortieth
۵۰th fiftieth
۶۰th sixtieth
۷۰th seventieth
۸۰th eightieth
۹۰th ninetieth
۱۰۰th hundredth
۱۰۱st hundred and first
۱۶۲nd hundred and sixty-second
۲۰۰th two hundredth
۱,۰۰۰th thousandth
۱,۰۰۰,۰۰۰th millionth
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰th billionth

 

ارسال دیدگاه