کد خبر : 527558

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ زمان : ۸:۰۰

اصفهان در دوره قاجار

در اینجا عکسهای قدیمی از بناهای تاریخی استان اصفهان در عهد قاجاریه را میبینیم که شاید تفاوت امروزی آن نسبت به گذشته برای شما جالب باشد.

در اینجا عکسهای قدیمی از بناهای تاریخی استان اصفهان در عهد قاجاریه را میبینیم که شاید تفاوت امروزی آن نسبت به گذشته برای شما جالب باشد.

ارسال دیدگاه