کد خبر : 527790

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ زمان : ۶:۰۷

استعمال مواد مخدر توسط دختر بچه ایرانی

نحوه مصرف مواد توسط این دختربچه نشان می دهد وی بارها این کار را تکرار کرده است و بدون شک اطرافیان و نزدیکان این کودک او را با مواد مخدر آشنا کرده و از او فیلم گرفته و در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند؛ چرا که در انجام این کار دختربچه تنها نیست و […]

نحوه مصرف مواد توسط این دختربچه نشان می دهد وی بارها این کار را تکرار کرده است و بدون شک اطرافیان و نزدیکان این کودک او را با مواد مخدر آشنا کرده و از او فیلم گرفته و در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند؛ چرا که در انجام این کار دختربچه تنها نیست و در بخشی از این فیلم یک بزرگسال نیز دیده می شود.

.

dustaan.com %D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C %D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86 %D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87 %D8%A7%D8%B2 %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84 %D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF %D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1 %D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7 %D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1 %D8%A8%DA%86%D9%87 %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C استعمال مواد مخدر توسط دختر بچه ایرانی

ارسال دیدگاه