کد خبر : 527094

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ زمان : ۱۶:۰۰

اسامی کشته شدگان ایرانی حادثه رمی جمرات منتشر شد

اسامی ۴۳ کشته حادثه امروز رمی جمرات منتشر شد. فرامرز غلامی غلامرضا غلامی علی محمد یحیی پور محمد خندان عبدالله بیگلری محمد سعید دانش طلب عبدالله برات بیژن قیطر علی حیدری از اصفهان سید مرتضی رئیس زاده ۱۳۰۷۷ عبدالستار ممکن روز خارج از کشور اسماعیل جعفری ۲۴۱۳ غلامرضا طاهری ۴۰۰۱۱ شکرالله خردرویی حسین جوانی ۲۴۰۳۸ […]

13940702000246 PhotoA اسامی کشته شدگان ایرانی حادثه رمی جمرات منتشر شد

اسامی ۴۳ کشته حادثه امروز رمی جمرات منتشر شد.

فرامرز غلامی

غلامرضا غلامی

علی محمد یحیی پور

محمد خندان

عبدالله بیگلری

محمد سعید دانش طلب

عبدالله برات بیژن

قیطر علی حیدری از اصفهان

سید مرتضی رئیس زاده ۱۳۰۷۷

عبدالستار ممکن روز خارج از کشور

اسماعیل جعفری ۲۴۱۳

غلامرضا طاهری ۴۰۰۱۱

شکرالله خردرویی

حسین جوانی ۲۴۰۳۸

احمد ابراهیم زاده ۳۶۱۳۰

عبدالصمد جمشید نژاد ۲۴۰۱۶

حمید قرش جوکار ۲۴۰۳۷

آقامحمد طرشت ۳۸۰۰۲

محسن غلامی خراسان رضوی

غلامعباس قادری خراسان رضوی

احمد لطفی خراسان رضوی

علی اکبر فراهانی خراسان رضوی

محمدعلی فخاری

احمد کفاش

محمدحسین رمضانی کیا

عبدالستار رحمان سوری خارج از کشور

رجبعلی جمعه اربانی ۱۹۲۸۹

احمد غلامی بیدگل ۲۸۱۵۹

محمدظاهر ماروسی ۱۹۰۳۳

منصور غضنفری ۱۲۰۱۲

فرهاد پیرزاده ۴۸۱۱۳

علی رجبی محمدآباد ۱۹۲۸۹

 نوران

محمد چوبدار ۳۹۰۰۹

حسین فرجی ۱۴۱۱

ابراهیم کریم پور ۲۸۱۵۹

محمد ابراهیم احمدآبادی ۱۹۰۳۳

احمد عباسی ۱۹۲۸۹

مصطفی موسوی ۲۹۰۱۲

غلامعلی شاهی ۱۹۰۲۹

هوشنگ کردکار ۱۳۰۷۸

ارسال دیدگاه