کد خبر : 523910

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ زمان : ۱۵:۰۰

از من خواسته که برای دیدن مادرش به خانه شان بروم

سؤال از مشاور مجله اینترنتی تازه‌های جهان : در خانواده‌ای پرجمعیت متولد و بزرگ شده‌ام. پدرم به دختران اجازه ادامه تحصیل نمی‌دهند بنابراین در دوران راهنمایی ترک تحصیل کردم و در خانه به انجام کارهای دستی مشغول شدم. در ۱ روز پاییزی فرد ناشناس به من تلفن زد که او را با عصبانیت از ادامه […]

سؤال از مشاور مجله اینترنتی تازه‌های جهان :

در خانواده‌ای پرجمعیت متولد و بزرگ شده‌ام. پدرم به دختران اجازه ادامه تحصیل نمی‌دهند بنابراین در دوران راهنمایی ترک تحصیل کردم و در خانه به انجام کارهای دستی مشغول شدم. در ۱ روز پاییزی فرد ناشناس به من تلفن زد که او را با عصبانیت از ادامه تماس نهی کردم، اما تکرار کرد و خود را دانشجو و دارای شغل و امکانات خوب معرفی کرد. او با اصرار از من خواست خواسته‌اش را برای ازدواج اجابت کنم و به عنوان مقدمه با مادر و خواهر او ملاقاتی داشته باشم که مادرش سر قرار نیامد و تنها او با خواهرش آمدند. بعد از ملاقات کوتاه در پارک، او برای ملاقات با مادرش مرا به خانه‌اش دعوت کرد که این بار نیز تنها خواهرش در خانه بود. او با اصرار از من ۱ عکس یادگاری که در کیفم بود گرفت و عکس خودش را به من داد. حال مجدداً از من خواسته که برای دیدن مادرش به خانه شان بروم و به دلیل دروغ بودن قرار قبلی قبول نکردم و او تهدید کرده که اگر نروم عکس را به پدرم نشان خواهد داد. مادرش نیز تلفنی با من حرف زد و گفت که دوست دارد مرا ببیند. در عین حال خانواده‌ای سخت‌گیر دارم که نمی‌توانم بدون اجازه آن‌ها جایی بروم.

ه،۱۶ ساله-ابهر

 

پاسخ :

اقدام برای آشنایی اجباری از طریق تلفن و در پی آن اصرار و پافشاری برای ملاقات به بهانه آشنایی با مادر آن هم بدون اطلاع خانواده شما و عدم حضور مادر در هر ۲ ملاقات و اقدام غیر اخلاقی برای تحت فشار گذاشتن شما، حاکی از داشتن نیت‌های شوم و خطرناک و اهداف نگران‌کننده وی است. به هر میزان که با او همراهی کنید طبعاً برای رهایی با مشکل بیشتری مواجه خواهیم بود. او اگر دارای صداقت و قصد واقعی برای ازدواج است باید از این اقدامات دوری کند و با طرح رسمی موضوع با خانواده شما آداب و رسوم متداول را بجا آورد. اگر نخواست از شیوه صحیح استفاده کند مادرتان را از اقدامات او مطلع کنید تا قادر نباشد از این طریق به نتیجه برسد.

و البته از این اتفاق و تجربه‌ای که به دست آورده‌اید برای پیشگیری از تکرار وقایعی که موفقیت در تشکیل زندگی مشترک را تحت شعاع قرار می‌دهد، استفاده کنید.

ارسال دیدگاه