کد خبر : 4918

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ زمان : ۷:۰۰

از دست همسرم دچار جنون شده ام

سؤال : مردی ۳۲ ساله هستم که به لحاظ موقعیت کاری ام ناچارم ماهی دو سه روز به مأموریت بروم. از این رو با همسرم دچار مشکل شده ام. متأسفانه هربار که از سفر برمی‌گردم همسرم تغییر رفتار داده به سردی با من برخورد می‌کند. کنجکاوی های بی مورد و سؤالات متعددش مرا دچار جنون […]

سؤال :

مردی ۳۲ ساله هستم که به لحاظ موقعیت کاری ام ناچارم ماهی دو سه روز به مأموریت بروم. از این رو با همسرم دچار مشکل شده ام.

متأسفانه هربار که از سفر برمی‌گردم همسرم تغییر رفتار داده به سردی با من برخورد می‌کند. کنجکاوی های بی مورد و سؤالات متعددش مرا دچار جنون کرده است. از بدبینی های شدید و تهتهای شبانه روزی اش در امان نیستم. البته یادآور شوم که یک هفته پس از بازگشت من دوباره آرام شده و همان رفتار سابق را در پیش می‌گیرد.

از ادامه این وضعیت خسته شده ام. هنگام بازگشت از مأموریت دچار استرس می‌شوم و نگران سلامت روحی فرزندانم نیز هستم/

احمد م از ملایر

 

جواب :

شرایط شغلی و حرفه ای اعضای خانواده بر روی روابط همه اعضا تأثیر می‌گذارد. چنانچه شرایط شغلی موجب صدمه دیدن فضای خانواده شود، باید هرچه زودتر چاره ای بیاندیشید. شما می‌توانید مشکل کار خود را تعدیل نمایید. اگر نمی‌توانید به هیچ طریقی از مأموریت رفتن سرباز زنید پس چندماهی استثناعاً به مأموریت نروید و پس از بازگشت آرامش به خانه و خانواده تان با همسرتان صحبت کنید و او را در جریان امر قرار دهید.

به او بگویید که به خاطر او و به خاطر آرامش خانواده به مأموریت نمی‌روید. احساسات خود و اضطراب ناشی از رفتار همسرتان را نیز بیان کنید و از او بخواهید به شما کمک کند تا راه حلی برای داشتن زندگی آرام پیدا کند.

بی تردید همسرتان هم دلیلی برای رفتار خودش دارد که با برخورد صادقانه میتواندی از آن آگاه شوید و او با دیدن آن، رفتار منطقی را پیش خواهد گرفت.

ارسال دیدگاه