کد خبر : 525825

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ زمان : ۸:۰۰

ابتدای سال خمسی چه زمانی است؟

یکی از سوالات مطرح در خصوص خمس اینکه ابتدای سال خمسی چه زمانی است ؟ پاسخ : افراد به چند دسته تقسیم می شوند: الف: افراد شاغل مثل کاسب و صنعتگر وکارمند و کشاورز و..: کسانى که در آمد تدریجى روزانه دارند مبدأ سالشان روز شروع به کسب و کار است و کسانى که در […]

یکی از سوالات مطرح در خصوص خمس اینکه ابتدای سال خمسی چه زمانی است ؟

پاسخ :

افراد به چند دسته تقسیم می شوند:
الف: افراد شاغل مثل کاسب و صنعتگر وکارمند و کشاورز و..:
کسانى که در آمد تدریجى روزانه دارند مبدأ سالشان روز شروع به کسب و کار است و کسانى که در آمد کارشان در زمان معینى به دست مى‌آید مبدأ سالشان روزى است که در آمد در اختیارشان قرار مى‌گیرد مانند کارمند وقتى که اولین حقوق به حسابش واریز مى‌شود و کشاورز هنگام جمع‌آورى محصول و باغدار در زمان چیدن میوه سال خمسی آنها است.

امام (ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله)
اولین درآمد سر سال خمسی آنها است و این فرد باید هر سال در همان روز خمس خود را محاسبه نماید.

آیت الله مکارم (دام ظله)
همان روزی که انسان شروع به کار می کند، سال خمسی اوست،آیت الله سیستانی(دام ظله ) توضیح المسائل مراجع ج ۲ م ۱۷۶۵
ب: افرادغیر شاغل(مانند کسی که اتفاقا معاملهای کند)مثل زنان خانه دار و محصلین :
ابتدای سال خمسی آنها همان زمان حصول فائده است.(مراجع عظام تقلید)

ارسال دیدگاه