کد خبر : 77768

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ زمان : ۶:۵۹

آیا منجمدکردن مواد غذایی باعث کشته شدن میکروب‌ها می‌شود؟

آیا منجمدکردن مواد غذایی باعث کشته شدن میکروب‌ها می‌شود؟ فریزکردن مواد غذایی باعث کشته شدن میکروارگانیزمها نمی‌شود بلکه باعث جلوگیری از تکثیر آنها می‌گردد. با ذوب، رشد این میکروارگانیزمها از نو آغاز می‌شود.

آیا منجمدکردن مواد غذایی باعث کشته شدن میکروب‌ها می‌شود؟

فریزکردن مواد غذایی باعث کشته شدن میکروارگانیزمها نمی‌شود بلکه باعث جلوگیری از تکثیر آنها می‌گردد. با ذوب، رشد این میکروارگانیزمها از نو آغاز می‌شود.

ارسال دیدگاه