کد خبر : 5236

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ زمان : ۷:۰۰

آیا انسان در عالم برزخ خانواده خود را می شناسد؟

براي انسان در عالم برزخ ممکن است که همسر و خانواده خود را بشناسد؟ پاسخ: از نظر عقلي به نظر نمي رسد كه مانعي براي امكان اين امر وجود داشته باشد،به علاوه كه از نظر نقل روايات متعددي ذکر شده که دلالت دارد که مؤمنان در برزخ و قيامت يکديگر را مي‌بينند و مي‌شناسند که […]

براي انسان در عالم برزخ ممکن است که همسر و خانواده خود را بشناسد؟

پاسخ:

از نظر عقلي به نظر نمي رسد كه مانعي براي امكان اين امر وجود داشته باشد،به علاوه كه از نظر نقل روايات متعددي ذکر شده که دلالت دارد که مؤمنان در برزخ و قيامت يکديگر را مي‌بينند و مي‌شناسند که به چند روايت اشاره مي‌کنيم.

علامه طباطبائي در کتاب حيات پس از مرگ از قول شيخ مفيد در کتاب امالي حديثي از امام صادق (عليه السلام) نقل فرموده :

هنگامي که خدا روحي را قبض مي‌کند ، روح را به شکلي همانند آنچه در دنيا داشته ،به بهشت مي‌فرستد. اين ارواح در آن جا مي‌خورند و مي‌نوشند . هنگامي که شخصي بر آنان وارد مي‌گردد، آن ها را به همان شکلي که در دنيا داشته اند مي‌شناسند.

آيت الله دستغيب در کتاب معاد، ص ۶۰ در حديث ديگري از امام صادق (عليه السلام) نقل مي‌کند که ارواح با صفات اجساد در بستاني از بهشت قرار دارند. يکديگر را مي‌شناسند و از يکديگر سؤال مي‌کنند . هنگامي که روح تازه اي بر آن ها وارد مي‌شود مي‌گويند: او را رها کنيد زيرا از هول عظيمي به طرف ما مي‌آيد (يعني از وحشت مرگ) سپس از وي مي‌پرسند: فلان کس چه شد؟ اگر بگويد : زنده بود، اظهار اميدواري مي‌کنند (که نزد آن ها بيايد) ولي اگر بگويد: از دنيا رفته بود، مي‌گويند :سقوط کرد (اشاره به اينکه به دوزخ رفته است) .

البته اين روابط بسته به ميزان آزادي عملي است كه در برزخ به اموات داده مي شود كه آن هم رابطه مستقيمي با اعمال و رفتارهاي انسان در دنيا دارد. اگر دو نفر هر دو در دنيا از جمله نيكوكاران و مومنان باشند ، در برزخ (قبر) امكان ملاقات آن ها بسيار است .در هر حال بايد گفت امكان اين امر با توجه به برخي شرايط و ويژگي ها وجود دارد .

منبع: حيات پس از مرگ، ص ۴۴

ارسال دیدگاه