کد خبر : 4505

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ زمان : ۸:۳۲

آگهی حراج نشان خدمت یک معاون اول

روزنامه قانون در صفحه طنز خود این آگهی را منتشر کرده است.

روزنامه قانون در صفحه طنز خود این آگهی را منتشر کرده است.433757 587 آگهی حراج نشان خدمت یک معاون اول
ارسال دیدگاه