کد خبر : 507207

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ زمان : ۸:۰۵

آلکساندرا کلونتای که بود و چه کرد؟

هنگامی که آلکساندرا کلونتای (۱۹۵۲ – ۱۸۷۲ ) وضعیت اسفبار کارگران کشورهای مختلف را مشاهده کرد، تصمیم گرفت زندگی خود را وقف بهبودبخشیدن به اوضاع آنها و مخصوصاً کارگران کشورش روسیه بکند. روزی به یک کارخانه نساجی رفت و از نزدیک وضعیت بسیار بد کارگران را دید. آنها ساعت‌های بسیار طولانی را در شرایط بسیار […]

هنگامی که آلکساندرا کلونتای (۱۹۵۲ – ۱۸۷۲ ) وضعیت اسفبار کارگران کشورهای مختلف را مشاهده کرد، تصمیم گرفت زندگی خود را وقف بهبودبخشیدن به اوضاع آنها و مخصوصاً کارگران کشورش روسیه بکند.

روزی به یک کارخانه نساجی رفت و از نزدیک وضعیت بسیار بد کارگران را دید. آنها ساعت‌های بسیار طولانی را در شرایط بسیار بدی سپری می‌کردند. او در کشور خود شاهد کشته‌شدن کارگرانی بود که تظاهرات آرامی را برگزار کرده بودند.

آلکساندار سخنرانی‌های بسیار زیادی در جهت بهبودبخشیدن به اوضاع کارگران انجام داد. آلکساندرا به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود مدام تهدید می شد و در سال ۱۹۰۸ به خارج از کشور رفت.

او در سال ۱۹۱۷ پس از پیروزی انقلاب روسیه و سرنگونی تزار به کشورش بازگشت. او در حکومت جدید روسیه مسئول بهزیستی شد اما او که بی‌پروا سخن می‌گفت و عقایدش را ابراز می‌نمود، کم‌کم محبوبیتش را از دست داد. مسئولین کشور او را برای انجام کارهای تجاری به خارج از روسیه فرستادند و بالخره او در کشور سوئد اولین سفیر زن در جهان شد.

ارسال دیدگاه