حمیدعسکری با اعلام این خبر به خبرنگار موسیقی برنا گفت: این آلبوم درمرحله انتخاب ترانه است وپس از آن تصمیم به انتخاب عوامل داریم تا مشخص شود چه کسانی قرار است باماهمکاری کنند. در ماههای محرم و صفر که اوقات فراغت بیشتری داریم، سعی می کنیم به این مهم دست پیداکنیم تابهترینها را برای آلبوم درنظربگیریم.

وی درپاسخ به اینکه چرا هر دفعه و در انتشار آلبوم جدید خود از نیورهای تازه نفس وجوان استفاده می کند، گفت: ممکن است از آلبوم های قبلی کسی در این آلبوم نباشد. چون شخصا به این امر معتقدهستم که همکاری با افرادمتعدد منجر به جذب مخاطبان با سلیقه های مختلف می شود. چون من خودم آهنگساز هستم، در عوامل دیگر می توانم این جابجایی را لحاظ کنم تاکارها رنگ و بوی تکرار به خودنگیرد!

خواننده کماهای یک تا سه در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: در آلبوم هایم همیشه یکی دونفر به صورت ثابت حضور دارند ولی نفر سوم و چهارم تغییر می کنند اما در این آلبوم شاید اینچنین نشود. چون به کلی به فکر تغییرات اساسی هستیم. ناگفته نماند که سبک و سیاق آلبوم جدید، درادامه آلبوم‌های قبلی کلید می خورد اما با حفظ استایل و به روزرسانی در موسیقی و کلام و تنظیم، خودمان را باموسیقی روز تطبیق می دهیم تابتوانیم آلبومی خوب منتشر کنیم. اگر سبک قدیمی را انتخاب می کردیم.

وی ادامه داد: اگر سبک آلبوم‌های قدیمی را لحاظ می کردیم که نیازی به ساخت آلبوم جدید نبود و لازم هم نبود مدعی کاری جدید باشیم. آنچه در آلبوم جدید باید منتظرش باشید، افرادی جدید ، جوان و باانگیزه است که منجر به ارائه کارهایی متفاوت خواهند شد. چون به عنوان یک خواننده، از تکرار گریزانم.